image

KFB zapewnia specjalistyczną wiedzę z dziedziny akustyki architektonicznej, akustyki przemysłowej, wibroakustyki i akustyki środowiskowej klientom z różnych branż: budownictwo, budowa maszyn, wojsko, przemysł elektryczny, samochodowy praz lotnictwo. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom technicznym i technologicznym, infrastrukturze badawczo-rozwojowej oraz know-how zdobytemu na rynku europejskim, KFB wspiera swoich klientów przy projektowaniu i wyszukiwaniu optymalnych rozwiązań dotyczących ich produktów i procesów. Pracownicy działu badawczo-rozwojowego KFB Polska Sp. z o.o. posiadają znaczące osiągnięcia zarówno w nauce, jak i przemyśle, zorientowane na wdrażanie nowatorskich rozwiązań. Jak dotąd połączenie indywidualnych zalet oraz doświadczenia zawodowego pozwoliły nam stawiać czoła potencjalnie nierozwiązywalnym problemom akustycznym i skutecznie je rozwiązywać.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.kfb-polska.pl/

Zadania KFB w projekcie:
  • pomysłodawca oraz koordynator projektu ArAc,
  • zarzadzanie wszystkimi pracami w projekcie, organizacja międzynarodowych warsztatów przy współpracy z instytucjami partnerskimi,
  • konsultacje akustyczne projektu na etapie tworzenia wytycznych, np. pomoc w przygotowywaniu koncepcji multibooka w oparciu o własne doświadczenie, biorąc pod uwagę zrealizowane projekty akustyczne,
  • nadzorowanie oraz uczestnictwo przy tworzeniu wszystkich elementów multibooka (treści, materiałów graficznych, animacji, filmów…).

Karolina Jaruszewska

Specjalista ds. wibroakustyki. Absolwentka studiów magisterskich na wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej na kierunku Elektronika i telekomunikacja specjalność Akustyka. Od początku studiów zaangażowana w działalność społeczną oraz naukową. Była przedstawicielem studentów w Radzie Wydziału Elektroniki. Działała w Sekcji Studenckiej Audio Engineering Society, której od 2008 roku była przewodniczącą. Brała udział w Konwencjach AES w Amsterdamie, Monachium oraz Berlinie. W 2010 roku odbyła praktyki na Uniwersytecie w Walencji w ramach programu LLP-Erasmus. Realizowała tam prace naukowe jako członek międzynarodowego zespołu badawczego. Projekt na uniwersytecie w Hiszpanii dotyczył badania struktur periodycznych pochłaniających dźwięk w oparciu o metody elementów skończonych. Od 2010 pracuje w KFB Polska jako Specjalista ds. wibroakustyki. Uczestniczyła w wielu projektach badawczych oraz projektach realizowanych dla przemysłu m. in. współpracowała z ABB, 3M, Volvo, Hamilton, GM Manufacturing, Faurecia oraz SCA. Jest certyfikowanym project managerem (Certified Project Management Associate IPMA Level D). Jest pomysłodawcą i głównym koordynatorem projektu ArAc Multibook of Architectural Acoustics.

Filip Barański

Prezes Zarządu KFB. Pracownik naukowo–dydaktyczny, wykładowca na Ruhr-Uniwersytecie w Bochum, współautor serii wykładów wyróżnionych przez studentów w latach 2004–2009 dla najlepszego wykładowcy roku, autor kilkudziesięciu artykułów i publikacji naukowych, nagroda i wyróżnienie za pracę doktorską pod recenzją prof. dr inż. J. Scholten i prof. dr inż. W. Poppy. Menager kilkudziesięciu projektów dla przemysłu niemieckiego z zakresu konstrukcji maszyn, akustyki i wibracji, badań, symulacji wibroakustycznych i obliczeń numerycznych. Od 2007 roku Członek Stowarzyszenia- Münchener Kreis der Baumaschinentechnik. Stowarzyszenie Monachijskie zrzesza dyrektorów technicznych największych producentów przemysłu maszyn budowlanych na świecie. Do tego koła należą między innymi przedstawiciele następujących koncernów: Wirtgen GmbH, Bauer AG, TEREX GmbH, Liebherr GmbH, Komatsu GmbH, AMMANN Group, Wacker Group.

Kluczowe kwalifikacje:
  • doświadczenie w organizacji, kierowaniu i realizacji projektów badawczych i projektów inżynierskich dla przemysłu (konstrukcja, obliczenia, pomiary, produkcja prototypów),
  • doświadczenie w transferze wyników badań naukowych i ich adaptacji w przemyśle (metody i systemy pomiarowe, prototypy maszyn i urządzeń, oprogramowanie),
  • doświadczenie w zakresie sprzedaży i negocjacji kontraktów,
  • doświadczenie w zakresie akustyki i wibracji maszyn.