image

gfai tech GmbH to zorientowana na przemysł firma specjalizująca się w produkcji, marketingu i sprzedaży zaawansowanych i innowacyjnych technologii. Jako spółka zależna od „Stowarzyszenia Promocji Informatyki Stosowanej” (GFaI e.V.) mieszczącego się w parku technologicznym WISTA w Berlinie, gfai tech ma dostęp do wyników badań z różnorodnych dziedzin takich jak przetwarzanie sygnałów, przetwarzanie obrazów, przetwarzanie 3D, robotyka, adaptacyjne modelowanie i wiele innych. Firma została założona w 2006 roku w celu zapewnienia możliwości skomercjalizowania przydatnych dla przemysłu wyników prac GFaI e.V takich jak Acoustic Camera, TOP-Energy, FinalScan LR50, FinalSurface i inne.

Położenie gfai tech w najnowocześniejszym parku technologicznym Europy, w miejscu gdzie tradycyjnie mieszczą się akademickie i komercyjne ośrodki badawcze, pozwoliło firmie stać się nowatorem i liderem na światowym rynku w dziedzinie lokalizacji źródeł dźwięku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.acoustic-camera.com/

Zadania gfai tech w projekcie:
  • konsultacje w sprawie przeprowadzania badań i pomiarów akustycznych z użyciem innowacyjnych technik pomiarowych: kamera akustyczna i trójwymiarowe, laserowe skanowanie wnętrza,
  • przygotowanie materiałów i treści do rozdziału dotyczącego pomiarów i symulacji akustycznych.

Magdalena Böck,

Magdalena Böck pracuje w gfai tech na stanowisku menadżera sprzedaży międzynarodowej oraz rozwoju rynku, zajmuje się w pełni współpracą międzynarodową. Jest odpowiedzialna za strategie marketingowe, partnerstwo strategiczne, ocenę sytuacji rynkowej i rozwój sieci dystrybucyjnej oraz sprzedaż Kamery Akustycznej. Planuje, organizuje i prowadzi szkolenia, wspiera i nadzoruje wszystkich międzynarodowych partnerów i dystrybutorów. Po ukończeniu studiów w zakresie zarządzania eksportem, ze specjalizacją w biznesie międzynarodowym i zagadnieniach geopolitycznych, Magdalena Böck jest związany z kamerą akustyczną od 03/2010. Dzięki zajmowanemu stanowisku oraz doświadczeniu w pomiarach i obrazowaniu akustycznym zdobyła znaczną wiedzę w wielu dziedzinach i zastosowaniach począwszy od przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego przez branżę elektroniki użytkowej aż do pomiarów biologicznych.

Benjamin Vonrhein

Benjamin Vonrhein zajmuje w gfai tech stanowisko menadżera sprzedaży krajowej i rozwoju rynku oraz inżyniera ds. pomiarów. Odpowiada za współpracę krajową oraz serwis. Zajmując się strategiami marketingowymi, partnerstwem strategicznym, oceną sytuacji rynkowej i rozwojem sieci dystrybucyjnej oraz sprzedażą Kamery Akustycznej ma do czynienia z wieloma branżami i wykonuje pomiary różnorodnych produktów, maszyn itp. Ukończywszy studia w zakresie inżynierii dźwięku, specjalizując się i pisząc pracę inżynierską w zakresie akustyki wnętrz Benjamin Vonrhein jest związany z kamerą akustyczną od 08/2012. Dzięki swojemu wykształceniu oraz doświadczeniu w pracy z pomiarami i obrazowaniem akustycznym zdobył znaczną wiedzę w wielu dziedzinach i aplikacjach – od turbin wiatrowych i przemysłu motoryzacyjnego przez elektronikę użytkową, do pomiarów w elektrowniach.