image

Konferencja

15 kwietnia 2015 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt ArAc - The Multibook of Architectural Acoustics. W wypełnionej po brzegi sali Kina Nowe Horyzonty przedstawiono wyniki dwuletnich prac nad aplikacją. Następnie Partnerzy projektu poprowadzili wykłady dotyczące akustyki architektonicznej oraz nowoczesnych metod pomiarowych.
15.04.2015
image

Trzecie spotkanie grupy testującej

Po kilku miesiącach programowania mogliśmy przedstawić (prawie) ostateczną wersję aplikacji grupie testującej. Architekci używali aplikacji na tabletach - czytali, oglądali filmy, sprawdzali funkcjonalności. Na koniec podzilili się z nami swoimi uwagami i sugestiami.
23.02.2015
image

Trzecie Warsztaty

Trzecie warsztaty były ostatnim spotkaniem wszystkich Partnerów przed oddaniem materiałów programistom tworzącym ostateczną aplikację. Przeanalizowaliśmy sugestie i uwagi zgłoszone przez grupę testującą. Podczas warsztatów omawiano wytworzone materiały wizualne do multibooka.
04-05.11.2014
image

Spotkanie grupy testującej

Jeszcze przed nadaniem wszystkim materiałom ostatecznej formy spotkaliśmy się z grupą testującą – architektami o różnych specjalizacjach i stażu pracy – aby omówić merytoryczną zawartość Multibbooka oraz przyszłą strukturę aplikacji.
24.10.2014

Drugie Warsztaty

Podczas drugich warsztatów podsumowaliśmy dotychczas zgromadzone materiały merytoryczne do naszej książki. Każdy z Partnerów przedstawił część Multibooka, nad którą pracował. Omawialiśmy te materiały i decydowaliśmy, które z nich wymagają dopracowania.
17-18.07.2014
image image image image image image image image

ArAc PODRÓŻ

Razem z ekipą filmową i fotografem odwiedziliśmy 7 obiektów w różnych krajach w celu zgromadzenia materiałów do Multibooka. Filmy i zdjęcia wykonane w Stavanger, Ghent, Lille, Brukseli, Leuven, Rheinau, Karlsruhe i Freiburgu zostały wykorzystane do stworzenia materiałów instruktażowych ukazujących efekty współpracy architekta z akustykiem
19.05-14.06.2014

Pierwsze Warsztaty

Warsztaty odbyły się we Wrocławiu i były pierwszą okazją do spotkania wszystkich partnerów zaangażowanych w projekt. Podstawowym celem warsztatów było stworzenie spisu treści Multibooka oraz określenie zawartości merytorycznej. Na koniec warsztatów każdy z Partnerów otrzymał część materiału do opracowania. Była to też świetna okazja do lepszego poznania się nawzajem.
29-31.01.2014