Stworzyliśmy
multibooka

aby pokazać, że akustyka to bardzo praktyczna dziedzina wiedzy!

Analiza, która leży u podstaw projektu pokazuje lukę w programie nauczania architektury w zakresie wiedzy akustycznej. Chcąc zmniejszyć różnice pomiędzy wiedzą teoretyczną, a praktyczną Partnerzy postanowili stworzyć aplikację dotyczącą Akustyki Architektonicznej.

Partnerstwo składa się z doświadczonych zespołów reprezentujących wiele krajów europejskich. Partnerzy posiadają szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie architektury, akustyki, narzędzi e-learningowych oraz projektowania.

ArAc W ZADANIACH:

image
  • opracowanie Wytycznych Architektonicznych przez zespół architektów,
  • opracowanie Wytycznych Akustycznych przez zespół akustyków,
image
  • stworzenie profesjonalnych materiałów edukacyjnych dotyczących współpracy między Akustykiem, a Architektem,
  • przeprowadzenie innowacyjnych pomiarów akustycznych przez zespół naukowców,
  • opracowanie i dostosowanie formy zgromadzonych materiałów o akustyce architektonicznej do wydania książki,
image
  • stworzenie materiałów wizualnych przez grafików, fotografów i filmowców,
  • przekształcenie materiałów w formę aplikacji (Multibooka),
  • testowanie aplikacji na grupie docelowej.

Jak powstał ArAc:

W liczbach:

50 osób
18 miesięcy
6 krajów
8 narodowości
300 zdjęć
20 filmów
podróż
5000 km
sprzęt
200 kg
nagrania
4 tygodnie
Przeczytałeś wszystkie informacje o projekcie ArAc.
W podziękowaniu za poświęcony czas przygotowaliśmy dla Ciebie bonus.